LOGO KOPDIT SOLIDARITAS
"MELAYANI DENGAN AKAL BUDI, HATI DAN RASA"

15-01-2022
Dari : Bp Is
Alamat : Oebobo
Untuk : Oma sutejo,oma angel,bp regna,wilson iliape,opa sanu,opa neno,jon nua,bp aldi,ko joni,endang,demas,ma selmite,jon nua,ma ecin,ma rian,ma ida,ma eta,vinus sogen,arnol buifena
 
Ucapan : Salam sejahtera tetap semangat Tuhan betkati

Lagu : Livin of love - alan jackson -